top of page

Въведение в Айкидо

Пакет въвеждане в Айкидо

за 8 седмици  

160 лв. 

/включва цената за изпит

за 7-мо КЮ + Диплом + Книжка/

Фамилно айкидо

Програма, разработена от Едуард Германов, която развива и затвърждава връзката между дете и родител в различна от дома обстановка. 

 Пакет фамилно Айкидо - Айкидо за дете + Родител, или две деца 

 120 лв./месец

Оръжия

Букиваза

Айкидо напреднали

(занимания от 5-то КЮ нагоре)

90 лв./ месец

bottom of page